• Macedonia

    Cerkiew świętego Jana w Ochrydzie. Skąd ta nazwa?

    Cerkiew świętego Jana w Ochrydzie nosi też nazwę Kaneo i św. Jana Teologa. Chodzi oczywiście o świętego Jana Ewangelistę. W tradycji prawosławnej nazywa się go też Teologiem. A skąd nazwa Kaneo? Niektórym Bałkany kojarzą się właśnie z tym widoczkiem: cerkiew na skraju urwiska, a w tle bezkresna połać błękitnej wody. Mi też ten obraz działał przez lata na zmysły. Ale nigdy nie było nam po drodze do Macedonii. Cerkiew świętego Jana w Ochrydzie – historia świętego W końcu udało się zobaczyć cerkiew poświęconą świętemu Janowi, po macedońsku – Jovanowi, zwanemu Teologiem, a u nas – Ewangelistą, Kiedy święty Jan miał sto lat, wziął siedmiu swoich uczniów, opuścił z nimi Efez i nakazał wykopać grób w kształcie krzyża. Potem święty zszedł do tego wykopu i kazał żywcem zakopać. Kiedy później wierni otworzyli grób świętego Jana, nie znaleźli ciała…